Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

 Is féidir clárú ar líne        Cleasathon-Inis Oírr 2018 ar an 31 Márta

              

 

______________________________________________________________________________

Comhghairdeachas agus míle buíochas le chuile dhuine a chuidigh le himeacht iontach a dhéanamh de Cleasathon 2017 

 
Torthaí Cleasathon-Inis Oírr 2017
10K Am      16K Am       7K Am
Thomas Sherlock 0:37:13   Martyn Clarke 1:13:30   Niall Sherlock 0:27:02
Noreen O'Connor 0:44:16   Michael Killeen 1:14:39   Allasdair Brown 0:27:42
Colm Corrigan 0:44:27   John Ahearn 1:17:04   Luke Maher 0:28:35
Kevin Conlon 0:45:49   Charni Purewal 1:18:37   Michael Kavanagh 0:30:25
Colin Phillips 0:47:23   Murilo Goulart 1:18:40   Colm Gavin 0:33:24
Brian Meringer 0:47:52   Neasa Canavan 1:20:11   Paula Molohan 0:34:09
Mark Grehan 0:48:02   John Newcombe 1:22:15   Ronald Gardiner 0:34:29
Edwina Davoren 0:48:18   John Killilea 1:23:22   Sarah Joyce 0:35:59
Yvonne Rouse 0:49:20   Declan Moran 1:23:22   Finella O' Connor 0:36:14
Colm Ó Conghaile 0:49:20   Mark Clague 1:23:47   Elaine Crowley 0:36:48
Stephen Hudson 0:49:29   Michael Evans 1:28:16   Treasa Ní Choisteala 0:37:19
Eoin Ó Conghaile 0:50:47   Michael Noonan 1:33:01   Tory Meringer 0:37:26
Yvonne Hudson 0:50:55   Darren Ó Riagáin 1:35:00   Sorcha Dunne 0:37:29
Seán A. Searraigh 0:51:48   Gary Rowan 1:35:05   Jaymes Steere 0:38:03
Miriam Maher 0:52:07   Morgan Commins 1:36:28   Mairéad Ní Chonghaile 0:38:45
Anne Marie Grehan 0:52:08   Paul Stapleton 1:37:00   Ger Barry 0:38:49
Kevin Cullen 0:54:01   Hubert Newall 1:37:54   Juliana Goulart 0:39:44
Tricia Clancy 0:54:20   Nicola Leddy 1:40:24   Emer Ní Ghríofa 0:39:48
Lana Kairey 0:55:42   Tadhg Ó Loingsigh 1:47:33   Katie Howley 0:40:02
Colin Maher 0:56:09   Liz Ryan 1:47:33   Deirdre Moran 0:40:14
Mairéad Mhic an tSionna 0:56:37   Siobhán Moore 1:48:40   Anne Marie Brady 0:40:15
Nichola Phillips 0:56:51   Paul Coady 1:48:53   Laura McKay    0:41:35
Siobhán Dalton 0:58:25   Fearghal Ó Donncha 2:00:48   Robert Steere 0:44:15
Eamonn Moore 0:58:58   Lynda Talbot 2:04:20   Edel Killilea 0:47:24
Eimear Craddock 1:08:09   Cormac Lyons 2:04:21   Jeanie Dillane 0:47:24
Orlaith Mannion 1:11:20   Maura Shaughnessy 2:23:41   Pamela Gardiner 0:48:37
Síle Corish 1:11:28   Sharon Commins 2:23:41   Brona Ní Gháirbhith 0:48:41
Johny McDonagh 1:27:46   Paul Joyce 2:27:21   Síle Ní Chonghaile 0:48:41
Georgia Brophy 0:00:00   Mary O' Connor 2:27:21   Lorna Farren 0:49:55
      David Giles (aicearra) 1:15:01   Jackie Ní hUallacháin 0:52:06
      Brian Gardner 0:00:00   Jose Zamorano 0:53:11
            Louise Davoren 0:53:11
            Aoibhe Ní Chadhain 0:58:39
            Clíona Ní Dhomhnaill 0:58:41
            Róisín Ní Dhomhnaill 0:58:41
            Hannah Ní Chonghaile 0:58:43
            Zoe Cunningham 1:01:58
            Máire Ní Chonghaile 1:02:40
            Oonagh McGrath 1:02:40
            Kyle Gormley 1:11:04
            Bríd Seoighe 1:11:43
            Orla Murray 1:11:44
            Deirdre Murray 1:11:45
            Ciara Sloan 1:11:55
            Aileen Lally 1:11:56
            Sally Rooney 1:11:57
            Suzanne Fogarty 1:12:09
            Nóirín Uí Chonghaile    1:13:18
            Róisín Ní Chonghaile 1:13:18
            Shannon Fogarty 1:16:19
            Trish Uí Chonghaile 1:19:01
            May Ní Chonghaile 1:19:02
            Cáit Ní Chualain 1:19:04
            Cathy Dunne 1:27:57
            Jessica Dunne 1:27:57

Ní mór a bheith os cionn 18 don Rás Eachtraíochta.

I gcás rannpháirtithe faoi 16 beidh an dearbhú aclaíochta agus an tarscaoileadh le síniú freisin ag tuismitheoir/caomhnóir.

Beidh 3 Rás ann:

Rás 1 - Rás Eachtraíochta - Seo rás 16K le cósta agus ar an duirling.

Rás 2- Rás Bóthair 10k  – Rith ar bhóithre atá féarach, lúbach, cnocach in áiteacha. 

Rás 3- Rás Bóthair 7K- Leanann sé seo píosa den chúrsa 10K . 

Tosóidh chuile rás ag 1.30i.n. ag An bPáirc. Clárú ar an bPáirc ón 10 i.n. Fáilte roimh dhream ag siúl.

Eolas Fúinne: Cleas Teo. Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe                                     Teil:  09975979       http://www.cleas-teoranta.com    r-phost:  cleasteo@gmail.com

Is mór againne Cleas, cur le saol an oileáin in Inis Oírr agus chuige sin feidhmíonn muid seirbhísí éagsúla:

Tá seirbhís iompar poiblí á chur ar fáil againn ar feadh na bliana lenár mbus Síob an Phobail.

Tacaíonn muid le cur chun cinn na Gaeilge lenár nGnó Aistriúcháin do chustaiméirí agus don phobal i gcoitinne.

Díolann muid táirgí feamainne lámhbhainte san oileán "Fiúntas Feamainne" - ina measc carraigín, duileasc & feamainn folcadáin.

Réitíonn muid Cosáin Siúlóide chladaí an oileáin le gur féidir siúl orthu. Glanann muid róidíní agus toibreacha an oileáin.

Ag an gCáisc reachtálann muid rásaí & siúlóidí Cleasathon Inis Oírr.

Déanann agus díolann muid táirgí caoladóireachta (ciseáin srl) atá déanta as slata sailí na háite.

Tá an chrios (beilt daite traidisiúnta) í féin á déanamh agus á díol againn.

Breathnaíonn muid amach do ghrúpaí a bhfuil suim acu in oidhreacht an oileáin - Blaiseadh den Ghaeltacht 

Déanann muid Siúlóidí faoi Threoir freisin ar feadh na bliana.

 Trínár dTograí Timpeallachta breathnaíonn muid amach do bhealaí siúlóide, roidíní agus toibreacha an oileáin agus féachann le iad a choinneáil glan agus saor ó bhruscar agus driseacha. 

Níos mó eolais fúthu seo uilig ar an leathanach "Eolas faoin Oileán". 

Tuige Cleasathon?

Tá súil againn go dtabharfaidh Cleasathon deis do dhaoine suntas a thabhairt do thimpeallacht neamhchoitianta Inis Oírr.

Is mór an spóirt é an cúrsa le cladach, agus cé go milleann raic ón bhfarraige é scaití bailíonn muid as é go rialta. Tá cosán siúil réitithe freisin againn le go bhféadaidh oileánaigh, turasóirí agus fiontraithe dul ar shiúlóid go cladaí ó dheas an oileáin.

Is obair í seo a bhíonn le déanamh go seasta mar go gcaitheann maidhmeanna móra an Atlantaigh dramhaíl sna cladaí agus scaití go réabannn siad cosáin agus duirling.    

Is tionscnamh le Cleas é Cleasathon. Úsáidfear an farasbarr airgid ar an obair thuasluaite agus ar na tionscnaimh eile seirbhíse poiblí a chuireann muid ar fáil.